Personlige verktøy
Du er her: Forside Kunstjournalen B-post 2006 II: Offentlighet

II: Offentlighet

Kunstkultur og kulturkunst - Gisle Johannesen

Samrøringen mellom kunst- og kulturbegrepet er normen i norsk offentlighet og i utformingen av norsk kulturpolitikk. Etter hvert som kulturbegrepet mer og mer tømmes for sitt tradisjonelle innhold, forsøkes det heller fylt av kunsten. Den frigjorte kunsten stritter i mot, men motstanden er kokett, ettersom kunsten selv gjerne trekker veksler på å være kulturens innhold.

Les mer…

Hvordan tenker vi politisk kunst? - Grethe Melby

Den vanlige måten å forstå politisk kunst på er å snakke om sammenstøt, provokasjoner og ubehag. Kunstneren blir til en slags symbolenes demonstrant som så og si kaster kunstverkene sine på etablissementet. Dette bildet er særlig tilstede i medienes diskurs. Går det an å tenke annerledes?

Les mer…

Art for The Nation - Samir M’kadmi

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har i dag ingen erklærte visjoner. Ideene museet bygger på, er sannsynligvis arvet fra nasjonalromantikken. Museet er verken tilpasset vårt kulturelt mangfoldige samfunn, eller kan regnes som en viktig og positiv aktør i samfunnets kulturelle utvikling.

Les mer…

Politikken bak det (ny)politiske - Tore Vagn Lid

Eit søk etter kunstens estetiske handlingsrom.

Les mer…

Side-alternativer