nr. 1_07: 00-tallet

Annette Kierulf, Steinar Sekkingstad (Redaktører)

Vårt mål med denne utgaven er ikke å gi en objektiv oversikt over 00-tallets viktigste kunsthendelser til nå, derimot ønsker vi å bidra til økt dialog rundt noen av de fenomenene som representerer 00-tallet for oss. Vi har valgt å fokusere på to ytterpunkter av kunstfeltet. På den ene siden den internasjonale kunstbransjen. På den andre siden kunstpraksisen, med hovedvekt på kritiske eller marginale uttrykksformer, som fanziner og lydkunst. Her har vi også invitert seks kunstnere til å presentere prosjekter spesielt laget for Kunstjournalen B-post ...

Les lederen


Innhold:

Pic 01

Jan Freuchen: Recreational Therapy (detalj)

Kunstbransje

Power Ekroth: Varer som intellektuell utfordring og intellektuell utfordring som vare 

Martin Schibli: Om samtidskonstens globala ambitioner - retorik vs praktik

Chin-tao Wu: Konsernenes inngrep i kunstverdenen: noen problemstillinger til debatt

PowerHammer: Om Istanbul og Lyonbiennalene med documenta som backdrop

Kunstjournalens enquête om 00-tallet

Jan Christensen, Erlend Hammer, Gavin Jantjes, Anne Szefer Karlsen, Tommy Olsson, Mark Sladen, Åsa Sonjasdotter, Karolin Tampere, Jorunn Veiteberg.

Kunstpraksis
Pic 01

Sex Tags: Eremits rebel against the power of the kings and for their romantic nature, secrecy should be the ruleRecreational Therapy (detalj)

Sex Tags: Eremits rebel against the power of the kings and for their romantic nature, secrecy should be the rule

Ane Hjort Guttu: Grorud T-banestasjon, Håkon Mjelva 1966

Mikkel Bolt: Et eneste reelt arbejde er tilbage: at rekonstruere samfundet på et andet grunnlag

Gard Frantzsen: City SpacesChristoph Cox: Hvorfor lyd nå? Fremveksten av lydkunst ved årtusenskiftet

Jan Freuchen: Recreational Therapy

Mattias Thronsen: Nettkunst som utsmykking - en ufarliggjøring av nettkunst?

Jo Cook: Commentary

Tora Visnes: I randa av 00-talet, om Ikke til hjemlån og fanzina som kunstform

Camilla Krogli Hansen: Annas camping presenterer: Ved en misforståelse eller en dårlig form for spøk