nr. 1_10/11: Fortida nå!

ANNETTE KIERULF, ARNE RYGG (Redaktører)

Samtidskunst blir ofte forbundet med «det nye» og begrep som avantgarde. Dette gjelder ikke minst i modernismens epoke da kontrasten mellom nytenkende kunst og et tradisjonsbundet samfunn var stor. Men nå har forbrukersamfunnet overtatt kulten av «det nye», og denne visjonen har ikke lenger samme kraft for kunsten. I en post-postmoderne tid vil nesten alt kunne framstå som aktuelt og samtidig, og fokuset på samtid erstattes av diskusjoner om hvordan samfunn og mennesker relaterer seg til hverandre ...

Les mer

Innhold:

Pic 01

Semiotisk spill i min(n)elagt landskap

AAGE LANGHELLE

Svært mange samtidskunstnere bruker historie som en viktig komponent i sine arbeider. Få kunstnere går så rett på sak som Hans Haacke i prosjektet DER BEVÖLKERUNG. Haacke inviterer oss til kritisk refleksjon rundt begreper som nasjon, folk, befolkning og identitet.


Arkivet og heterotopien

KNUT OVE ELiASSEN

En nøkkelterm i de siste ti årenes estetiske diskusjon har vært «arkiv». Fra å ha vært en, i de fleste sammenhenger, nøytral betegnelse for systematisk lagrede dokumenter eller deres lagringssted, har det blitt omstøpt til en analytisk kategori som refererer til komplekse institusjonelle relasjoner mellom makt, viten og informasjonsinnsamling.

Monument med fotnoter

ARVE RØD

Ketil Nergaards Hamsun-prosjekter fanger opp en kompleksitet som må legge premisset for alle eventuelle monumenter til minne om vår største romanforfatter: at Knut Hamsun tross alt var mer nazist enn han var politisk idiot og uløselig gåte.

Wendelien van Oldenborgh, Sarah Vanagt

ANKE BANGMA

Hvordan kan fortiden bli en omvei for å nærme seg nåtiden? I nyere verk av Wendelien van Oldenborgh og Sarah Vanagt forsøkes det å skape et rom hvor det temporære ved koloniale fortellinger og produksjon av fortellinger her og nå, kan sameksistere.


Ting ut i offentligheten

RUNE NYDAL

I utstillingen «Making Things Public – Atmospheres of Democracy» bringer Bruno Latour ting ut av glemselen slik at vi blir oss mer bevisste vår egen historie og muligheter.


Pic 01

Hvorfor grave?

DIETER ROELSTRAeTE

Vår moderne kultur er ikke levende. I virkeligheten er den ikke egentlig en kultur, men en kunnskap om kultur. Den består av et høyst blandet kulturelt tanke- og følelseskompleks, som ikke kan utgjøre et grunnlag for å bestemme fremtiden.

Berg

Shaving the Baroness

LENE BERG

Shaving the Baroness er en videoprojeksjon med Dunja Eckert-Jakobi og Leander Djønne. Den ble laget for Manifesta 8, og ble vist på det forhenværende posthuset i Murcia, Spania.Kierulf

Fortidas kultur som råstoff

ANNETTE KIERULF

Den walisiske skribenten og kuratoren Will Bradley har gjennom en rekke prosjekter undersøkt ulike sammenhenger mellom samtidskunst og historie; både kunsthistorie og politiske bevegelsers historie. Kunstjournalen har intervjuet Bradley om hans kuratoriske bakgrunn og ideer.