nr. 1_13: Assembly, Momentum, LIAF

Arne Skaug Olsen, Sissel Lillebostad (Redaktører)

I 2013 ble det gjennomført tre biennaler i Norge. Kunstjournalen B-post åpner i denne utgaven for evaluering og refleksjon rundt disse ...

Les lederen

Innhold:

Pic

Tre biennaler

Natalie Hope O'Donnell

Ved å belyse de tre biennalene som avholdes i Norge i 2013, undersøker denne teksten fremgangsmåtene til de ulike kuratorgruppene og legger frem ideen om en «samarbeidets etikk» for å vurdere biennalenes forhold til sine kunstnere, lokale institusjoner og publikumsgrupper.
Pic 01

Den siste sovjetstat

Beate Petersen

Å lese den norske selvforståelsen opp mot denne typen uttrykk er det sterkeste ved Bergen Assembly: Her blir den norske velferdsmodellen satt opp mot virkeligheter som er hardere, mer kaotiske, og der langt mer står på spill.